Gelecek vizyonumuzu ileriye taşıyacak insan kaynağımızı önemli bir değer olarak görüyoruz. Ortak hedeflerin motivasyonuyla tüm çalışanlarımızı müşterek paydada toplayan kurum politikasını sahipleniyoruz.

 • İnsanı önemli bir değer olarak odağımıza koymaktır.
 • Stratejik hedeflerimize ulaşabilmek için katılımcı ve öğrenen organizasyon yaratmaktır.
 • Nitelikli insan gücünü geleceğin ihtiyaçlarını gözeterek seçmektir.
 • Eğitim ve gelişimi İNSAN’a yapılan bir yatırım olarak görmektir.
 • Başarıyı ve performansı ödüllendirmektir.
 • Değer odaklı yönetim yapısı oluşturmaktır.
 • Geleceğin liderlerini kendi iç yapımızdan çıkarmaktır.
 • Yasaklamalar yerine motivasyonu geliştirmektir.
 • Kurum içinde adil, sektöründe rekabetçi ücretlendirme sistemi uygulamaktır.
 • Kurum içi ve kurum dışı çalışan marka imajını en üst düzeyde tutmaktır.
 • Farklı bir işe alım deneyimi yaşatmaktır.

“Odağımızda insan. Farklı bir işe alım deneyimi yaşatıyoruz.”

Luxera, kuruma yapılan tüm başvuruları yanıtlar.

Luxera’ya iş başvurusu yapan adayların değerlendirmeleri “Yetkinlik” ve “Kişisel Vizyon” temelinde yapılır. Vizyonlarımızın örtüşmesini çok önemsiyoruz.

Mülakat yapmıyoruz, iş birlikteliği fırsatlarını değerlendiriyoruz.Oryantasyon programı içinde;

 • Vizyonumuzu, stratejik hedeflerimizi
 • Kariyerinizde ilerlemeniz için sizi nasıl destekleyeceğimizi
 • Geçmişte neler başardığımızı, geleceğin inşası için birlikte nasıl bir yolculuğa çıktığımızı

paylaşıyoruz.

“Fırsat Eşitliği”

Luxera’da çalışan tüm takım arkadaşlarımızın kariyerleri “YETENEK YÖNETİMİ” çalışmaları ile planlanmaktadır. Yetenek Yönetimi uygulamaları “Yönetim Kurulu” ve “İcra Kurulu” taahhüdündedir.

Yetenek Yönetimi çalışmalarıyla Luxera’da çalışan her aile üyemizin;

 • Hedeflerine ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu destek belirlenir ve gerekli kaynaklar tahsis edilir.
 • Bireysel ve mesleki gelişim planı oluşturulur. Koç / Mentör atamaları yapılarak gelişimler izlenir.
 • Yetenek Yönetimi kapsamında yapılan tüm çalışmalar ve sonuçlar hakkında çalışanlar bilgilendirilir.
 • Kendilerini şirket içinde konumlandırabilmeleri sağlanır.
 • Kişiye özel geliştirme programı uygulanır.

Yetenek Havuzunda yer alan Luxera çalışanlarına;

 • Yöneticilik ve Liderlik eğitimleri alma
 • Mesleki uzmanlık eğitimleri alma
 • Karar alma süreçlerine dahil olma
 • Özel projelere atanma

fırsatları tanınır.

Luxera’da Hedef ve Yetkinlik temelli bir Performans Yönetim sistemi uygulanır.Bu sayede takım arkadaşlarımızın “güçlü” ve “gelişime açık” alanları tespit edilerek gelişim planları ve yıllık eğitim planı oluşturulur. Eğitimler 4 ana başlıkta gruplandırılır.

 • Oryantasyon Eğitimleri
 • Yasal/Zorunlu Eğitimler
 • Mesleki Eğitimler
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri